Mekane zaštite zidova

MEKANA ZAŠTITA ZIDOVA

  • spriječava povrede kod naleta na zid
  • zaštita od poliuretanske spužve
  • debljina spužve 3 cm
  • završni sloj spužve debljine 5 mm
  • gustoća spužve 115 kg/m3
  • oblaganje zidova do 250 cm visine