Rukometni golovi

RUKOMETNI GOL

  • rukometna vratnica dimenzije 300 x 200 cm
  • materijal: drvo ili aluminij
  • metalni kostur fiksira se na podlogu
  • dubina gola 100 cm
  • vanjski gol uključuju pocinčanu sklopivu konstrukciju