Košarka i minikošarka

Oprema za košarku i minikošarku:

  • Košarkaške konstrukcije
  • Konstrukcije za minikošarku
  • Košarkaške table
  • Zaštite za table
  • Obruči i mrežice
  • Klupe za rezervne igrače
  • Stolovi i dodaci
  • Lopte