Novanta/3.40

NOVANTA/3.40

  • izrađena od polipropilena ili poliamida
  • dimenzije 430 x 400 mm, visina naslona 320 mm
  • klasa 1 - nezapaljiva
  • UV zaštita
  • prema standardu EN 12727
  • prema FIFA i UEFA standardima
  • mogućnost montaže direktno na betonsku podlogu ili na metalnu podkonstrukciju
  • mogućnost odabira različitih boja

Vezani dokumenti