Jednostruka pregradna zavjesa

JEDNOSTRUKA PREGRADNA ZAVJESA

  • jednostruko PVC platno težine 660 gr/m2, samogaseće u stupnju B1, spajanje horizontalno
  • gornji rub PVC platna pričvršćeno po cijeloj dužini na cijev 42 mm
  • donji rub u centru ugrađena cijev koja se podiže pomoću nerastezljivog užeta raspoređenog po dužini pregrade,
  • pogon - trofazni elektromotor sa elektrokočnicom na reduktoru, fakor sigurnosti F=2
  • elektromehaničke kočnice sa svake strane
  • okretna sabirna greda d=48 mm na kliznim ležajevima u rasponu od 2.5 do 2.9 m
  • podizna užad d=6 mm, nosivost 500 kp, u razmaku od 1.5 do 1.9 m
  • dužina i visina pregrade prilagođava se objektu i zahtjevima kupca
  • prema standardu DIN 18032-4