Propriocetivna gimnastika i psihomotorika

MEDICINSKE LOPTE

  • izrađene od gume
  • težine od 1 do 6 kg

 

LOPTE ZA PSIHOMOTORIKU

  • izrađene od gume
  • težine od 1 do 6 kgBALANS DASKE I STRUKTURE ZA RAVNOTEŽU

  • balans daske mogu biti pravokutnog ili okruglog oblika, raznih dimenzija, izrađene od drva ili ABS materijala
  • strukture za ravnotežu poluloptastog ili okruglog oblika, raznih dimenzija, izrađene od PVC materijala