Švedske ljestve

ŠVEDSKE LJESTVE

  • stranice od kvalitetnog lijepljenog drveta te prečke od tvrdog drveta
  • sve lakirano bezbojnim lakom
  • dimenzije 90 x 260 cm ili 180 x 260 cm
  • montaža u nizu na konzolu
  • u kompletu konzola i potreban spojni i montažni pribor
  • služe za izvođenje gimnastičkih i didaktičkih vježbi
  • prema stndardu EN 12346