Mornarske ljestve

MORNARSKE LJESTVE

  • u garnituri dva, tri ili četiri komada
  • metalna konstrukcija sa klizačima
  • bočne strane ljestvi od užeta, prečke od jasena
  • širina 30 cm
  • visina 5 m
  • namjena: izvpđenje didaktičkih i gimnastičkih vježbi
  • prema standardu EN 913