Mjerni instrumenti

MJERNI INSTRUMENTI

  • mjerač kožnog nabora - kaliper
  • mjerač spretnosti - taping
  • mjerač spretnosti - elektronski taping
  • mjerač pretklona
  • mjerna staza za kok u dalj
  • spirometar sa dodacima
  • stetoskop
  • tlakomjer