VRATILA

  • zidno ili utično vratilo
  • u kompletu: 2 stupa, 1 prečka, 2 čahure, 3 poklopca
  • čahura utičnog vratila
  • poklopac parketa od mesinga Ø 130 cm ili Ø 170 cm