Švedski sanduci

ŠVEDSKI SANDUCI

  • od lakiranog drveta
  • sagrađen od više međusobno povezanih segmenata
  • zaobljeni uglovi
  • gornji dio presvučen pravom ili sintetskom kožom
  • kotači za prijevo
  • dimnezije 150 75 x 110 cm