Gimnastička oprema

U gimnastičku opremu ubrajamo:

  • Ruče
  • Gimnastički konj
  • Gimnastički kozlić
  • Švedski sanduci
  • Odskočne daske
  • Trampolini
  • Gimnastičke grede
  • Švedske klupe
  • Vratila
  • Karike